Ngày 29-6, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặt ra yêu cầu rất cao cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 

Lực lượng Cảnh sát đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà Nước nhiều vấn đề lớn, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; đẩy mạnh sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, đặc biệt chuyên đề nghiệp vụ cơ bản và điều tra, xử lý tội phạm. 

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua đó, từng bước khắc phục khó khăn, tồn tại, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong điều kiện hội nhập quốc tế. Toàn lực lượng đã triển khai quyết liệt hai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh tội phạm theo chuyên đề, tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Qua đấu tranh đã góp phần làm giảm 4,66% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (78,47%); án kinh tế phát hiện nhiều hơn 20.96%, án tham nhũng nhiều hơn 7,89%; số vụ buôn lậu nhiều hơn 30,33%...

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã nghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Tổng cục Cảnh sát trong suốt thời gian qua. 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, Tổng cục Cảnh sát tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà Nước về các giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác điều tra cơ bản, tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Sơ kết đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng chống oan sai, bức cung, nhục hình…

Đức Mừng