Tại hội nghị, Trung tướng Đường Minh Hưng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân, Bộ Công an đã quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 46, tập trung vào sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị, bối cảnh trong nước và quốc tế, những nhiệm vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Qua đó xác định rõ những vấn đề nổi lên cần tập trung giải quyết, những việc cấp bách cần làm ngay tại đơn vị, địa phương mình; dự báo các tình huống đột xuất có thể xảy ra, và phương án xử lý; phân công đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành nhằm đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phương Thảo