Ngoài ra còn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, với tinh thần tích cực đổi mới, chủ động trong các mặt công tác, ngay từ đầu năm 2020, đơn vị đã tham mưu, phục vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh địa bàn; tham mưu ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an tỉnh năm 2020; Chương trình công tác Công an năm 2020. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng Tham mưu trong đợt kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bên cạnh đó còn phục vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm. 

Từ ngày 21/8/2020, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc chuyển giao, tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ Cảnh vệ từ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ chuyển sang. 

Qua đó đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh như Đại hội Đảng bộ các cấp; Quốc khánh 2/9 và các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh...

Trong 2 đợt dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh Quảng Nam là một trong số các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình đó, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động tham mưu Giám đốc chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong thời gian xảy ra dịch bệnh. 

Cụ thể, đã tham mưu ban hành 2 công điện, 5 phương án, kế hoạch, 57 văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; quyết định trưng dụng 300 lượt CBCS tham gia làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, còn chủ trì tham mưu, tiếp nhận cơ sở lưu trú Hội An Beach Resort, tổ chức quản lý, bảo vệ, phục vụ hậu cần cho 87 khách ngoại giao và khách quốc tế tại Hội An Beach Resort trong thời gian thực hiện cách ly tập trung tại đây. 

Trước tình cảm và sự phục vụ tận tình của các CBCS làm nhiệm vụ tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng của du khách quốc tế và khách ngoại giao, có 2 du khách nước ngoài đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam về sự phục vụ tận tình, chu đáo này…

Sau dịch bệnh, tỉnh Quảng Nam chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão lũ. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Tham mưu đã tham mưu Ban Chỉ huy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy; ban hành 1 phương án, 5 kế hoạch, 40 công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện các mặt công tác phòng, chống lụt bão gắn với công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Đồng thời thực hiện thẩm định 6 phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro của Công an các đơn vị, địa phương. 

“Chúng tôi đã phối hợp tham mưu Giám đốc tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác đảm bảo ANTT trong phòng, chống thiên tai của lực lượng CAND; tổ chức các hoạt động tuần lễ phòng chống thiên tai theo chỉ đạo của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh; rà soát đề nghị cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Đồng thời tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an trang cấp phương tiện, kinh phí phục vụ công tác ứng phó với thiên tai của Công an tỉnh”, Thượng tá Nguyễn Chí Thanh thông tin thêm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng, công tác tham mưu được xác định là “bộ não thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của người lãnh đạo, chỉ huy tới Công an các đơn vị, địa phương cấp dưới. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác tham mưu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường củng cố công tác tham mưu và xây dựng lực lượng tham mưu Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng Tham mưu, đơn vị Phòng Tham mưu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Thi