Trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn các sở, ngành quận, huyện, cơ sở nâng cao số lượng, chất lượng lực lượng PCCC tại chỗ; triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Phối hợp xây dựng phường điểm, xã điểm,… về PCCC, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia PCCC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn, thu hút nhiều người dân và doanh nghiệp theo dõi, vì vậy đã nâng cao ý thức PCCC, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa hạn chế nguy cơ cháy nổ phát sinh.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về PCCC & CNCH

Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC từng bước phát huy hiệu quả, giúp người dân có nhiều thông tin liên quan đến công tác PCCC, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện Luật PCCC; 

Công tác huấn luyện kỹ năng PCCC tại các cơ sở được chú trọng, lực lượng PCCC tại chỗ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong hoạt động, xử lý hiệu quả các nguy cơ phát sinh cháy, nổ góp phần kéo giảm số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra.

Phan Linh