Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc CAND có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện... để không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp; nghiêm cấm lợi dụng, lạm dụng việc kiểm tra để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức.

Những người có thẩm quyền ra quyết định mở và kiểm tra bưu gửi, hàng gửi gồm: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy hoặc Phòng CSĐT khác thực hiện chức năng điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an cấp tỉnh...

Hoàng Thành