Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh và Thượng tá, TS Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp là các báo cáo viên pháp luật Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của 4 trên 7 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp lần thứ 11 gồm: Luật báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Luật điều ước quốc tế, Luật trẻ em. Đây là những đạo luật quan trọng, liên quan đến các hoạt động của CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

 
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh phổ biến nội dung, những điểm mới của các luật.

Theo đó, Luật tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2018 gồm 5 chương, 37 điều. Bao gồm những quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin; thông tin công dân được tiếp cận… các hành vi bị nghiêm cấm; khiếu nại, khởi kiện, tố cáo; xử lý vi phạm; áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin. Tiếp đó, công khai thông tin qua hình thức, thời điểm trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử…; cung cấp thông tin theo yêu cầu; trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Về Luật báo chí năm 2016 gồm 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật báo chí năm 1989, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Luật báo chí năm 2016 quy định ngắn gọn “Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo” (khoản 1 Điều 25); quy định cụ thể về quyền của nhà báo, nghĩa vụ của nhà báo...

Liên quan đến xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, Luật báo chí năm 2016 đã bổ sung quy định mới về xử lý vi phạm như: Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử và cơ quan, tổ chức bị thu hồi giấy phép xuất bản đặc san, bản tin khi đăng, phát thông tin vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với Luật điều ước quốc tế năm 2016, gồm 10 chương với 84 điều, giảm 23 điều so với 107 điều của Luật điều ước quốc tế năm 2005, thay đổi vị trí một số điều để phù hợp với bố cục mới… Về Luật trẻ em năm 2016 có 7 chương, 106 điều (tăng 2 chương, 46 điều so với Luật năm 2004).

Ngay sau Hội nghị, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp sẽ in, cấp phát tài liệu giới thiệu các đạo luật nêu trên đến các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các học viện, nhà trường CAND để phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND.

 


M.Hiền