Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã trình bày tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thanh tra của lực lượng CAND năm 2016, Thiếu tướng Vương Xuân Đồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết, trong năm qua Thanh tra Công an các cấp đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Qua thanh tra đã động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt, đồng thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị địa phương; kịp thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả những lĩnh vực công tác được thanh tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp về công tác này được nâng lên; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết khẩn trương, đúng pháp luật, kết luận chính xác, khách quan, góp phần ổn định nội bộ và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

Năm 2016, Thanh tra Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Thanh tra Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, chúc mừng những thành tích mà lực lượng Thanh tra CAND đạt được trong năm vừa qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Thanh tra Bộ Công an cần nhận thức đúng và đẩy đủ những yêu cầu, nhiệm vụ để tham mưu với lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra; tổ chức tốt lực lượng để triển khai các cuộc thanh tra đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đặt ra; tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất để phòng ngừa, phát hiện, xử lý sai phạm của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 1 tập thể

Khi thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo phải cử những cán bộ có kiến thức chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh vững vàng, thực hiện nhiệm vụ khách quan, trung thực; xem xét vấn đề phải thấu đáo, có lý có tình; giúp cho cấp trên kết luận, xử lý kịp thời; củng cố đoàn kết nội bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng Thanh tra CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Văn Lưu tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND tặng 1 tập thể
và trao danh hiệu "Quyết thắng" tặng 4 tập thể

Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, thực sự gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; xây dựng văn hoá ứng xử, xây dựng người cán bộ Công an “vì nước quên thân vì dân phục vụ”…

Phó Chánh Thanh tra Bộ Vương Xuân Đồng trao danh hiệu đơn vị văn hoá, gương mẫu, chấp hành điều lệnh CAND tặng 2 tập thể

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 1 tập thể; Trung tướng Nguyễn Văn Lưu trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND tặng 1 tập thể, trao danh hiệu đơn vị “Quyết thắng” tặng 4 tập thể; Thiếu tướng Vương Xuân Đồng trao danh hiệu đơn vị văn hoá, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND tặng 4 tập thể thuộc Thanh tra Bộ Công an.

Quỳnh Vinh