Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu đã phát biểu những ý kiến, khẳng định những đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia cao cấp CAND nói riêng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND thời gian qua.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, đội ngũ trí thức CAND ngày càng phát triển, lớn mạnh; có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng luận cứ khoa học, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ANTT. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Tham gia nghiên cứu, phát triển các quan điểm chỉ đạo, đường lối, phương châm, nguyên tắc công tác Công an cũng như hệ thống lý luận nghiệp vụ, làm cơ sở cho việc đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an. 

Đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của lực lượng CAND phần lớn đang công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường đại học, Học viện CAND; chất lượng giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND ngày càng nâng cao. Những nhà giáo, nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, gương mẫu về mọi mặt; nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề, to lớn của mình đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Tập trung trí tuệ, công sức nghiên cứu, xây dựng các luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách về ANTT; phát hiện những vấn đề mới do thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra để bổ sung vào hệ thống lý luận CAND. 

Tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng; truyền cảm hứng, khát khao cống hiến cho lý tưởng cao đẹp của Đảng để học viên, cán bộ, chiến sỹ noi theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh việc đánh giá, xem xét nhu cầu thực tế số lượng sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất là vấn đề lớn, quan trọng. 

Tổng cục Chính trị CAND cùng các đơn vị chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để báo cáo lãnh đạo Bộ. Rà soát lại đội ngũ sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia cao cấp hiện có tại các đơn vị; xây dựng tiêu chí rõ ràng, thực hiện theo đúng quy trình, quy định. 

Chú trọng việc sử dụng, đãi ngộ, cơ chế chính sách để đội ngũ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia cao cấp và các nhà khoa học trong CAND phát huy cao nhất năng lực cống hiến, phát huy hết khả năng; phục vụ tốt công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng CAND.

Việt Hưng