Năm 2018, Cục Cảnh sát Môi trường đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; chủ động nắm tình hình và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Môi trường tổ chức đấu tranh có hiệu quả theo các chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp. 

Đã kịp thời phát hiện và kiến nghị với các bộ, ngành chức năng, ủy ban nhân dân các địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo.

Làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, áp dụng pháp luật đối với hệ lực lượng Cảnh sát Môi trường địa phương; kịp thời xử lý các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tin báo tố giác tội phạm đã được chú trọng và quan tâm…

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Cục Cảnh sát Môi trường  và 1 đơn vị cấp cơ sở được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 3 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 14 lượt tập thể và 99 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Tập thể Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chúc mừng kết quả đạt được trong công tác đấu tranh PCTP, VPPL về môi trường của Cục Cảnh sát Môi trường cũng như của lực lượng Cảnh sát Môi trường toàn quốc trong năm 2018. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát Môi trường trong năm 2018, đơn vị  đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đồng tình với những giải pháp công tác của lực lượng Cảnh sát Môi trường đề ra năm 2019, Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm lực lượng Cảnh sát Môi trường cần tập trung triển khai, trong đó đồng chí Thứ  trưởng nhấn mạnh: 

Năm 2019 là năm được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ xác định là năm tăng cường hoàn thiện thể chế. Vì vậy, Cục Cảnh sát Môi trường và lực lượng Cảnh sát Môi trường cả nước phải chủ động có kế hoạch ngay từ đầu năm để tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thành, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác PCTP, vi phạm pháp luật (VPPL) về môi trường. 

Lưu ý tập trung giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn PCTP, VPPL về môi trường để nâng cao hiệu quả việc áp dụng pháp luật hình sự để xử lý nghiêm minh tội phạm về môi trường. 

Chủ động xây dựng Kế hoạch tổng kết thực tiễn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014 tiến tới Sơ kết 5 năm thi hành Pháp lệnh trong năm tới. Tham mưu, đề xuất Bộ báo cáo Chính phủ các phương án, kế hoạch, giải pháp vừa căn cơ, lâu dài, vừa trước mắt để chủ động ứng phó, PCTP, VPPL về môi trường, nhất là trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tại Hội nghị.

​“Lực lượng Cảnh sát môi trường phải quyết tâm cùng toàn lực lượng phấn đấu trong năm 2019 kiềm chế, làm giảm 3% tội phạm (góp phần đến năm 2020 giảm 5%) theo chủ trương chung của Bộ; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, phân cấp và hướng mạnh về cơ sở một cách tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. – Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Để hiện thực mục tiêu làm giảm tội phạm, một mặt, từng đơn vị, từng CBCS Cảnh sát Môi trường phải nhận thức sâu sắc về yêu cầu, trách nhiệm, lấy chủ động phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, Mặt khác cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường; tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân cam kết chấp hành pháp luật về môi trường trong hoạt động kinh doanh, sản xuất...; tham mưu tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý là điều kiện nảy sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong và ngoài Công an trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện và phản ứng kịp thời với những vấn đề nổi lên bức xúc hiện nay để chủ động tham mưu hoặc trực tiếp giải quyết, như về việc nhập khẩu phế liệu, khai thác cát sỏi, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm rác thải dân sinh…tổ chức nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn không để từ các vi phạm về bảo vệ môi trường bị kích động chuyển hóa thành những vụ việc phức tạp về hình sự hoặc chính trị.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, xây dựng quy chế làm việc, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện các quy trình, quy định, nguyên tắc, chế độ công tác. Trước mắt, Cục Cảnh sát Môi trường cần khẩn trương hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2019, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Phòng, Trung tâm và từng cán bộ chiến sĩ thực hiện. Lực lượng Cảnh sát môi trường cả nước tiếp tục triển khai hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tâm Phạm