Thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Đoàn thanh niên của 13 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5, Bộ Công an đã thống nhất, sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai phong trào thi đua với 3 nội dung: Tuổi trẻ xung kích, tuổi trẻ sáng tạo và tuổi trẻ tình nguyện. 

Đại diện Đoàn Thanh niên 13 đơn vị trong cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua .

Trước tiên là xung kích đảm bảo ANTT trên các địa  bàn đóng quân; xung kích thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, xây dựng phong cách người thanh niên Công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH ở cơ sở và xung kích đảm nhận việc mới, việc khó, đòi hỏi sức trẻ của đoàn viên thanh niên.

Đẩy mạnh phong trào “ Tuổi trẻ sáng tạo trong toàn Đoàn, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, đổi mới quy trình công tác và cải cách thủ tục hành chính; chủ động hội nhập và đình hướng khởi nghiệp. Đặc biệt là tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.

Các đại biểu tại Lễ phát động.

Bên cạnh phát động phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 5 cũng phát động Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè 2019 nhân Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (1999-2019) với chủ đề “ Tuổi trẻ Cụm thi đua số 5 tình nguyện vì nhân dân phục vụ”; đồng thời ký giao ước thi đua với chủ đề “ Tuổi trẻ Cụm thi đua số 5 tình nguyện Vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò xung kích của thanh niên CAND trên các lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và sức trẻ phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Tâm Phạm