Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), lãnh đạo Bộ Công an…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động.
Thay mặt các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã quán triệt mục đích, yêu cầu của Đợt thi đua đặc biệt tại Kế hoạch số 207 ngày 10-7-2017 của Bộ Công an… 

Đợt thi đua đặc biệt này được chia thành 3 đợt, gắn với từng mục tiêu cụ thể, gồm: Thi đua nước rút, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân, kính dâng lên Bác nhân 70 năm Ngày Bác có 6 điều dạy CAND; thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, lực lượng CAND luôn coi những lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an đề nghị Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể CBCS, công nhân viên toàn lực lượng CAND nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa Lời dạy của Bác; nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua ái quốc, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng, tự tin, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, các chỉ tiêu trong Đợt thi đua cao điểm lần này.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu nội dung thi đua phải thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trong đó, tập trung nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ những chủ trương, giải pháp chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, góp phần ổn định chính trị, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị Cấp cao APEC 2017…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ phát động. 

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, các biện pháp thi đua phải gắn với những giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ… Nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tổ chức triển lãm tranh, ảnh, sách về chủ đề “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. 

Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những tấm gương tận tụy với công việc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày, Công an nhiều đơn vị, địa phương tổ chức phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

Tổng cục Chính trị CAND 

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua, trong đó yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục tập trung giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; 

Chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và điều lệnh CAND, nhất là đối với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018 và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND phát động đợt thi đua.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của Tổng cục tập trung nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy trong Tổng cục theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Bộ; tham mưu lãnh đạo Tổng cục giúp lãnh đạo Bộ xây dựng Hướng dẫn thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy trong lực lượng CAND; 

Tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy trình, quy chế công tác, xây dựng đơn vị văn hóa; gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử CAND; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu dự Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt.

Các cơ quan báo chí, xuất bản CAND tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt; mở chuyên mục, tuyên truyền đậm nét về 70 năm “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 70 năm thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, các cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong đợt thi đua...

Đợt thi thua đặc biệt sẽ chia làm 3 đợt thi đua ngắn: Đợt 1 (từ 1-8 – 11-12-2017), thi đua nước rút nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; Đợt 2 (từ 12-12-2017 – 11-3-2018), thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân, kính dâng lên Bác nhân 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND; Đợt 3 (từ 12-3-2018 – 11-6-2018), thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

* Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Ngày 7-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Dự Lễ phát động có Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ; Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1-8-2017 - 11-6-2018 và được chia thành 3 giai đoạn với 4 nội dung chỉ tiêu cụ thể gồm: 100% cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và hợp đồng lao động trong cơ quan Bộ Tư lệnh có nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt thi đua đặc biệt, tạo động lực mới, nêu cao ý thức tự giác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Chủ động trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ; tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn các băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, nhất là tội phạm có tổ chức. 

Chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, đẩy mạnh xây dựng cơ quan Bộ Tư lệnh chính quy, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu của đợt thi đua, gắn với các nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017; Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

* Báo CAND, Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND

Sáng cùng ngày, Báo CAND, Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

Với chủ đề "Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đụa lập công dâng bác, vì an ninh Tổ quốc", 3 đơn vị tập trung nêu cao tinh thần t rách nhiệm trong công tác, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh CAND, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy....

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt; mở chuyên mục, tuyên truyền đậm nét về 70 năm “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 70 năm thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, các cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong đợt thi đua.

* Công an tỉnh Bắc Kạn

Với chủ đề “Công an Bắc Kạn bản lĩnh, nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác”, đợt thi đua đặc biệt này nhằm giúp cho CBCS nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò quan trọng của 6 lời dạy của Bác đối với CAND và lời kêu gọi thi ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nêu cao ý thức, thinh thần trách nhiệm, lập thành tích, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Lễ phát động, thay mặt CBCS Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và ĐTN Công an tỉnh đã phát biểu, hưởng ứng, hứa sẽ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung đợt thi đua đặc biệt đã đề ra, lập công dâng Bác.

* Công an Nghệ An

Với chủ đề “ Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm lớn về các lĩnh vực của Công an nhân dân.

Đặc biệt, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đển tôn giáo,tranh chấp, khiếu kiện trong lòng dân. Chủ động phòng ngừa và triển khai các biện pháp, đối sách làm thất bạo mọi âm mưu, hoạt động “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Thực hiện tốt các quy định trong công tác bắt giữ, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm tránh tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chú trọng phát động phong trào ở các địa bàn biên giới, biển, đảo, nhất là vùng đồng bào có đạo. Tích cực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, chiến sỹ. Chủ động công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ tốt công tác bảo vệ ANTT, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thường xuyên và đột xuất.   

* Công an tỉnh Hà Nam

Với chủ đề “Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam nâng cao bản lĩnh, nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức thành 3 đợt thi đua ngắn từ nay đến hết tháng 6-2018 theo các chủ đề cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ chính trị và gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Nâng cao văn hóa ứng xử” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Thông qua đợt phát động thi đua đặc biệt này, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an Hà Nam nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó quyết tâm phấn đấu thực hiện nghiêm túc lời Bác dạy, góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng Công an Hà Nam trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ,  từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác đề ra.  

* Công an tỉnh Hà Giang                                  

Tại lễ phát động, Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã phát động nội dung trọng tâm của đợt thi đua là  “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì An ninh Tổ quốc” qua 3 đợt thi đua từ nay đến hết ngày 11-6-2018 với những nội dung cụ thể theo từng giai đoạn và đề ra những chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật. 

Đợt thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đây là đợt thi đua đặc biệt nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và vai trò quan trọng Lời dạy của Bác; khích lệ cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đề cao cảnh giác, mưu trí, sáng tạo đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 

* Công an tỉnh Quảng Nam

Sáng 7-8, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND.

Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao thưởng cho các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, với chủ đề “Công an Quảng Nam quyết tâm rèn đức, luyện tài, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, từ nay đến tháng 6-2018, Công an tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện tốt 4 nội dung cơ bản gồm công tác bảo vệ an ninh quốc gia; công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, trong đó phấn đấu làm giảm tỷ lệ CBCS vi phạm bị xử lý kỷ luật dưới mức 0,5%, không để xảy ra vi phạm pháp luật...

9 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam nhận Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Dịp này, 9 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp LĐ-TB&XH; 15 tập thể và 65 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đạt nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm...

* Công an TP Cần Thơ:

Để thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt này, Công an TP Cần Thơ Chủ sẽ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có chủ trương, giải pháp đạt hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; 

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ động phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; thường xuyên mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” gây án… nâng cao tỷ lệ điều tra các vụ án hình sự đạt từ 75% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 80% trở lên, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào 6 điều Bác Hồ dạy CAND, cuộc vận động xây dựng, phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.”. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giảm tỷ lệ CBCS sai phạm bị xử lý kỷ luật dưới 0,5%. 

* Công an tỉnh Tây Ninh

Sáng 7-8, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 70 năm CAND thực hiện, học tập 6 điều Bác Hồ dạy và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Chủ đề của đợt thi đua “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”. 

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đợt thi đua này, lực lượng Công an Tây Ninh sẽ cố gắng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, đồng lòng; ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho…

* Công an tỉnh Sơn La

Ngày 7-8, Công an tỉnh Sơn La đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có 6 điều dạy CAND và quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, những ngày qua, lực lượng Công an Sơn La đã đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ, đã huy động hơn 400 lượt CBCS tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, vận chuyển nhu yếu phẩm, dựng lán tạm để người dân có chỗ ăn, ở tạm thời. 

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, CBCS Công an Sơn La quyên góp ủng hộ 350 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại trong cơn lũ. Ngoài ra, các đơn vị chức năng như Phòng Cảnh sát Giao thông, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt, mì tôm, sách vở, quần áo, bước đầu giúp nhân dân tạm thời vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Công an Đồng Tháp

Công an Đồng Tháp đã phát động đợt thi đua đặc biệt.

Với khẩu hiệu “Công an Đồng Tháp nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt các nội dung và đề ra chỉ tiêu trên từng lĩnh vực công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật và phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc... 

Theo đó đợt thi đua đặc biệt được chia làm 3 đợt thi đua ngắn hạn kéo dài từ nay đến hết tháng 6-2018. Các hoạt động gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết  TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Xây dựng phong các người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công an các huyện, thị, thành phố cũng đồng loạt tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt theo chỉ đạo của Bộ công an và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

* Công an Vĩnh Long

Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thiếu tướng Lê Văn Út – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, mở các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Văn Út – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng. 

Đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề: “Công an Vĩnh Long nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì An ninh Tổ quốc”. 

Đợt thi đua đặc biệt được chia thành 3 đợt ngắn bắt đầu từ 1-8 đến ngày 11-6-2018.        

Nhóm PV và CTV