Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2011 – 2016 cho biết: Tổ chức phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ từng bước được củng cố, kiện toàn, ổn định, có sự thống nhất từ Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh đến các cơ sở Hội nên đã tạo ra sức mạnh tổng hợp trong hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào. 

Toàn cảnh Đại hội

Đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp tuy kiêm nhiệm nhưng đã gương mẫu, nhiệt tình, phát huy tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ. 

Tổ chức phụ nữ các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, hướng về cơ sở với những công trình, phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh, của từng đơn vị nên thu hút đông đảo hội viên tham gia và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển cả bề rộng và chiều sâu…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2016-2021

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ phấn đấu hàng năm có 95% hội viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; 75% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, trong đó 12% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; tỷ lệ hội viên bị các hình thức kỷ luật dưới 0,1%. Hàng năm, phấn đấu 87% cơ sở Hội đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”; 95% trở lên cán bộ hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”…

BCH Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội

Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Đỗ Đức Kính ghi nhận và biểu dương những thành tích, cống hiến của Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ trong những năm qua. Đồng chí Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ đề nghị nhiệm kỳ tới các cấp hội cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho các chị em hội viên; có ý chí cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. 

Tư lệnh CSCĐ Nguyễn Văn Vượng với các đại biểu dự Đại hội

Bên cạnh đó khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa, phấn đấu thể hiện năng lực, năng khiếu, sở trường để khẳng định bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối với công tác hội cần chủ động đổi mới phương pháp, nội dung, thực hiện phong trào, tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp, linh hoạt…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 16 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 18 đồng chí.

Quỳnh Vinh