Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu: Đối với các cá nhân, các tổ Cảnh sát giao thông mà báo chí nêu đích danh là có hành vi nhũng nhiễu, đòi tiền lái xe thì giao cho Bộ Công an điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo pháp luật và phải thông báo công khai về việc xử lý vi phạm

T.Huyền