164 Câu lạc bộ (CLB) “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông” tại các xã, phường, thị trấn; thành lập và duy trì hoạt động CLB “Thắp sáng niềm tin”,“Hướng Thiện”, mô hình “Tứ trụ” trong việc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, vận động, giáo dục thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.

Kết quả, qua 3 năm thực hiện, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã nhận lãnh 2.917 thanh thiếu niên chậm tiến, giáo dục cảm hóa trở nên tiến bộ 1.208 thanh niên, trong đó giới thiệu việc làm cho 325 thanh niên.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre thăm hỏi, động viên các thanh, thiếu niên chậm tiến.

Với quá khứ ăn chơi lêu lổng, từng là “tay, mắt” cho các trường gà, sòng bài, nhưng sau khi được vận động tham gia CLB Thắp sáng niềm tin của Công an và Đoàn phường tổ chức, Phan Minh Nhật (24 tuổi, khu phố 3, TP Bến Tre) đã trở thành thanh niên tiêu biểu của địa phương.

Hiện giờ, ngoài công việc shiper hằng ngày, Nhật còn tích góp tiền, đăng kí học lái xe để sau này có nghề nghiệp ổn định. Chỉ sau 2 tháng tham gia vào CLB Thắp sáng niềm tin, anh Phạm Minh Thái (khu phố 4, phường VIII, TP Bến Tre) đã chuyên tu làm ăn, không tập tụ với những thành phần xấu trên địa bàn. Giờ đây, cơ sở hớt tóc của anh Thái có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Để nâng cao tính hiệu quả của các mô hình, CLB, tổ chức Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể xã hội khác tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Phân công cụ thể, từng thành viên trong Ban Chủ nhiệm CLB nhận lãnh, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên chậm tiến.

Trần Lĩnh