Ngày 28-5-1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 295/QĐ-BCA thành lập Ban Thanh tra Bộ Công an, đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Thanh tra CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự hội thảo.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hệ thống cơ cấu tổ chức của Thanh tra CAND ngày càng được bổ sung, hoàn thiện và phát triển liên tục, sâu rộng từ Bộ đến Công an các cấp góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận đã đưa ra nhiều ý kiến, bổ sung nhiều thông tin, tư liệu quý báu về quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tôn vinh những đóng góp quan trọng của lực lượng Thanh tra CAND.

Ngoài ra, hội thảo còn đề cập đến nhiều nội dung hữu ích có giá trị lý luận, thực tiễn cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thanh tra của lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức và các ý kiến tham luận của các đại biểu. Để sử dụng có hiệu quả những kết quả đã đạt được tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Thanh tra Bộ và Tạp chí CAND cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thanh tra CAND trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Chính phủ, các học viện, nhà trường trong CAND và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, hội thảo theo chuyên đề chuyên sâu như những vấn đề mới liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành CAND; xác định nội hàm thanh tra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo chức năng quản lý của Bộ Công an; phân định và làm rõ sự giao thoa của thanh tra chuyên ngành với thanh tra hành chính...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Báo CAND, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình CAND lựa chọn những tham luận khoa học có chất lượng để đăng tải, nhằm giới thiệu những cách làm hay, kinh nghiệm tốt của lực lượng Thanh tra CAND trong suốt 50 năm qua…

A.Hiếu - T.Xuân