Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài chủ trì buổi nghiệm thu. Tham dự buổi nghiệm thu có các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ; Ban Biên soạn; bộ phận biên tập...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an – Thư ký Hội đồng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW, giai đoạn 2011-2015; theo đó, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài...

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW, Phó Trưởng Ban Biên soạn, Chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công trình, nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 109 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Văn phòng Đảng ủy CATW chủ trì, phối hợp với Viện Lịch sử Công an tích cực sưu tầm, thu thập tư liệu, biên soạn các sự kiện lịch sử tiêu biểu về quá trình hoạt động của Đảng bộ. Nội dung các sự kiện lịch sử đã phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện quá trình phát triển của Đảng bộ CATW trong 5 năm qua (2011 -2015)...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài với các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu.

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của Ban Biên soạn; bộ phận biên tập; đánh giá cao sự tham gia góp ý tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả của các thành viên Hội đồng đối với đề tài, như bổ sung, sưu tầm thêm một số sự kiện quan trọng; cần chỉnh lý, lược bỏ một số chủ đề không sát thực với đề tài; đề tài cần ngắn gọn, phản ánh những vấn đề cốt lõi, trọng tâm của từng sự kiện...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài chụp ảnh lưu niệm với các thành viên bộ phận biên tập đề tài.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị, Ban Biên soạn, bộ phận biên tập cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng; tiếp tục bổ sung, chỉnh lý, hoàn chỉnh đề tài để phát hành vào dịp Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2015...

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu đề tài khoa học Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW, giai đoạn 2011-2015, đạt loại xuất sắc.

Hiếu Quỳnh