Đại diện lãnh đạo Cơ quan chủ trì nghiên cứu biên soạn- Viện Lịch sử Công an đã báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu, biên soạn đề tài lịch sử "Lịch sử CAND Việt Nam, tập II (1946-1954)".

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, cán bộ thực hiện nghiên cứu đề tài đã kế thừa những công trình trước đây, nhất là Sơ thảo Lịch sử CAND Việt Nam để phát triển đề tài theo tinh thần chọn lọc và khai thác những tư liệu lịch sử mới thu thập. Điểm mới trong dự thảo lần này là bố cục đã được điều chỉnh cho phù hợp với các giai đoạn phát triển của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược của lực lượng CAND...

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười khẳng định tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ, tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã tham gia góp ý, đánh giá, nhất trí cao với nội dung đề tài, làm sáng tỏ hơn, đầy đủ hơn một số vấn đề trong dự thảo đề tài.

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu.

Việc nghiên cứu, biên soạn đề tài nhằm dựng lại quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xân lược; góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh giá trị về khoa học lịch sử, kết quả của đề tài còn tạo cơ sở cho việc biên soạn các công trình lịch sử và giảng dạy lịch sử CAND và lịch sử Việt Nam...

Hội đồng đã bỏ phiếu, nhất trí nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Lịch sử CAND Việt Nam, tập II 1946-1954" đạt loại xuất sắc.

Anh Hiếu