Đến dự, tham gia buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Chính trị CAND,  Cục A63 (Tổng cục an ninh), đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của 9 trường CAND phía Bắc, cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Trường T36.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với hơn 15 bản tham luận và gần 30 ý kiến, câu hỏi của các học viên Trường T36 trao đổi trực tiếp với các đại biểu nhằm làm rõ một số vấn đề như: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực tế chính trị - xã hội cho học viên tại địa phương; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng tự học, tự rèn luyện cho học viên; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý học viên góp phần làm giảm tỉ lệ vi phạm kỷ luật của học viên; tổ chức, định hướng học viên khai thác, sử dụng, truy cập internet, mạng xã hội; kinh nghiệm tổ chức công tác điều lệnh, nội vụ đối với học viên; một số giải pháp trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa Nhà trường với chính quyền địa phương...

Buổi hội thảo trở thành một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm bổ ích, thiết thực về công tác giáo dục học viên trong các học viện, trường CAND. Qua đó đã phân tích, đánh giá và đưa ra những mục tiêu, giải pháp tổng thể trong công tác quản lý học viên; làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận, những bài học thực tiễn trong tổ chức, quán triệt thực hiện các văn bản của Bộ Công an, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND về công tác quản lý giáo dục học viên, cũng như vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục học viên.

Xuân Ninh