Đây là một trong những hoạt động lý luận nhằm góp phần nghiên cứu, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đề ra trong thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tọa đàm đã được nghe nhiều tham luận, ý kiến phát biểu có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm vụ nâng cao bản lĩnh chính trị, cũng như tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng CAND. Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, Thiếu tướng Trần Vi Dân nhấn mạnh: Việc tăng cường hơn nữa tính kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng CAND là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần nêu cao tinh thần tự giác, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

Đặc biệt, những vấn đề được đặt ra trong buổi tọa đàm này sẽ được Học viện Chính trị CAND tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn cũng như yêu cầu biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học.

H.Thanh