Khóa học có sự tham gia của 119 đồng chí là Trưởng, Phó trưởng Công an xã và cán bộ dự nguồn Công an cấp xã, mở tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Tây Ninh. Khóa học có thời gian 2 năm theo hình thức vừa học vừa làm.

Các học viên sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản về pháp luật, quản lý hành chính về ANTT ở địa bàn cơ sở; nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tin học, ngoại ngữ; kỹ năng sử dụng vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ; võ thuật CAND....

H.Trang