Báo cáo tổng kết chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2020 do Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an trình bày nêu rõ, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động trong hướng dẫn, chỉ đạo và quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phòng chống dịch COVID-19; phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân và CBCS Công an bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai được các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Đồng chí Bùi Thị Hòa trao Bằng khen tặng các tập thể hội có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, tổng số mô hình, công trình phần việc đã được các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an duy trì là 316 (năm 2020 đăng ký mới 58 mô hình, công trình phần việc). Qua đó, tạo môi trường cho hội viên rèn luyện, trưởng thành và đóng góp nhiều sáng kiến, cách làm hay trên các lĩnh vực công tác.

Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tập trung kiện toàn xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh và nghiên cứu đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, các cấp Hội đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì sự phát triển toàn diện của con CBCS, qua đó đã kịp thời động viên khích lệ CBCS Công an yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp Hội và hội viên phụ nữ Bộ Công an đã đạt được trong năm 2020.

Chỉ ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm cần chú trọng năm 2021, đồng chí Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Ngành, của Hội.

Đại tá Ngô Hoài Thu tặng Bằng khen cho các tập thể hội xuất sắc.

Đồng thời tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua phụ nữ CAND theo hướng cụ thể, không hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng về cơ sở, phù hợp với thực tiễn cơ sở và đặc điểm giới…

Nhân dịp này, đồng chí lãnh đạo các đơn thuộc Bộ Công an được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen. 

Vũ Linh