Đại tá Phạm Công Nguyên,  Phó Giám đốc Học viện CSND và Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó Giám đốc Công an Hà Nam, đồng chủ trì Hội thảo. 

 Dự Hội thảo có Trung tướng Đồng Đại Lộc, chuyên viên cấp cao, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận bảo đảm  Trật tự an toàn xã hội (TTATXH), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam...

Các đại biểu tại Hội thảo.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các tham luận khoa học đã tập trung phân tích, làm rõ thực trạng, nêu bật những thành tựu, khó khăn, hạn chế, bất cập công tác thực thi pháp luật phòng, chống ma túy những năm qua; phân tích các bài học kinh nghiệm rút ra; đưa ra các kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Các bài tham luận không chỉ đề cập nhiều cách tiếp cận khoa học mà còn thể hiện đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy. 

Trên cơ sở đó, Tiểu ban lý luận bảo đảm TTATXH- Hội đồng Lý luận Bộ Công an sẽ tập hợp, chọn lọc để tham mưu Bộ Công an xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trong cả nước thời gian tới.

Lan Anh