Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, ngay sau khi Luật XLVPHC được ban hành, Bộ Công an đã tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành 6 Nghị định và 13 Thông tư về XLVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn chuyên sâu cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ thuộc phạm vi quản lý, nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề liên quan đến kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về XLVPHC trên các lĩnh vực quy định theo từng Nghị định có liên quan đến lực lượng CAND; các nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ Công an đã quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện cho Công an các đơn vị, địa phương phục vụ hiệu quả công tác XLVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã triển khai dự án lắp đặt camera quan sát, giám sát an ninh và phát hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ… Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản mới ban hành; thường xuyên, định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật XLVPHC nên việc xử phạt được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao việc Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Bộ Công an về tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại Bộ Công an, qua đó, có những đánh giá khách quan về những việc đã làm được, chưa làm được, kiến nghị lãnh đạo các cấp có thẩm quyền đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua buổi làm việc này, Bộ Công an cũng rút ra những kinh nghiệm để chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền nhất trí với báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong Công an nhân dân, đồng thời đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, kịp thời của Bộ Công an trong thời gian qua; cảm ơn phía Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, góp phần giúp Bộ Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong toàn quốc; đồng thời khẳng định thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tích cực và chủ động hơn trong việc tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc triển khai nhiệm vụ này.

PV