Đến dự, tham gia buổi Hội thảo có lãnh đạo Cục A63; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các học viện, trường CAND phí Bắc; Đảng ủy, BGH, cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và đại diện cán bộ lớp học viên Trường T36. 

Đại tá Dương Minh Thuân, Trưởng phòng QLHV T31 phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Buổi Hội thảo đã diễn ra rất sôi nổi, với hơn 15 bài tham luận và gần 30, ý kiến, câu hỏi của các học viên Trường T36 trao đổi trực tiếp với các đại biểu phát biểu tham luận nhằm làm rõ một số vấn đề: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực tế chính trị - xã hội cho học viên tại địa phương; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng tự học, tự rèn luyện cho học viên; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý học viên góp phần làm giả tỉ lệ vi phạm kỷ luật của học viên; tổ chức, định hướng học viên khai thác, sử dụng, truy cập internet, mạng xã hội; kinh nghiệm tổ chức công tác điều lệnh, nội vụ học viên; một số giải pháp trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa Nhà trường với chính quyền địa phương; mô hình thanh niên tình nguyện; vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; vai trò truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; phương pháp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quản lý học viên; chia sẽ kinh nghiệm phát triển kỹ năng mềm cho đoàn viên, thanh niên; phát triển, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ học tập trong học viên; rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho nữ học viên; kinh nghiệp tổ chức các phong trào của Hội Phụ nữ góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục quản lý học viên;...

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Buổi Hội thảo thực sự trở thành một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục học viên trong các học viện, trường CAND. Qua buổi Hội thảo đã phân tích, đánh giá và đưa ra những mục tiêu, giải pháp tổng thể trong công tác quản lý học viên; làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận, những bài học thực tiễn trong tổ chức, quán triệt thực hiện các văn bản của Bộ Công an, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND về công tác quản lý giáo dục học viên cũng như vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong công tác quản lý giáo dục học viên.

Xuân Ninh