Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đồng chủ trì hội thảo.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm hình sự có nhiều diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng, hoạt động tinh vi hơn.  Qua thực tiễn công tác của lực lượng CSND cho thấy, các đối tượng hình sự thường xuyên sử dụng phương thức lưu động để hoạt động và che dấu tội phạm, gây khó khăn lớn cho công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh. 

Hiện nay, các đối tượng hoạt động đan xen giữa nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn khác nhau nhưng công tác quản lý đối tượng lại bị chia cắt theo từng lĩnh vực, địa bàn; thiếu sự liên thông, liên kết, phối hợp thường xuyên, kịp thời để quản lý, phát hiện và ngăn chặn hiệu quả…

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đồng chủ trì hội thảo

Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung làm rõ, đưa ra các luận cứ khoa học liên quan đến việc quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động; phân tích, đánh giá thực trạng và làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, đấu tranh phòng chống đối tượng hình sự hoạt động lưu động để trao đổi, học tập. Đặc biệt, đưa ra những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương trong công tác quản lý, đấu tranh phòng chống “đối tượng hình sự hoạt động lưu động” để trao đổi, học tập. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tham mưu cho Bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động trong thời gian tới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong cả nước. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Một số kiến nghị được nhiều đại biểu đề xuất gồm Bộ Công an cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn về nhận diện, phân loại, phân công, phân cáp quản lý đối tượng hoạt động lưu động; quy định trách nhiệm phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh; khẩn trương triển khai dự án “xây dựng cơ sở dữ liệu, phầm mềm quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động”, ban hành quy chế sử dụng, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu, tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cho công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo hệ thống được vận hành hiệu quả; xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng khác trong quản lý đối tượng này...                                                

Huyền Thanh