Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Đồng Đại Lộc cho biết, công tác phòng, chống ma túy đã được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục và đồng bộ như ban hành các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy… Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy nhưng do lợi nhuận thu được từ tội phạm về ma túy là rất cao nên tình hình tội phạm về ma túy không có chiều hướng suy giảm mà ngày càng gia tăng cả về số vụ, tính chất, quy mô. Phương thức hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt; các chất ma túy cũng đa dạng hơn, xuất hiện nhiều chất ma túy mới…

Quang cảnh buổi Hội thảo

Trung tướng Đồng Đại Lộc nhấn mạnh, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học liên quan đến vấn đề về ma túy. Hội thảo lần này, nhằm mục đích tiếp tục làm rõ thực trạng tình hình tội phạm về ma túy, công tác phòng ngừa, phát hiện và điều tra về tội phạm ma túy… Đề xuất các chủ trương, cơ chế chính sách pháp luật và các biện pháp đề nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về ma túy.

Tại Hội thảo, các đại biểu và nhà khoa học đã tập trung thảo luận, đánh giá và thống nhất một số nội dung cơ bản. Trong đó, các báo cáo tham luận chỉ ra những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm về ma túy; tập trung đưa ra một số giải pháp như: Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tội phạm ma túy trên địa bàn để có sự chỉ đạo kịp thời đối với các cơ quan chuyên trách trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành quy định đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với phần liên quan đến tội phạm về ma túy và các quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh xử lý đối với loại tội phạm ma túy; tăng cường công tác phối hợp giữa Công an, Y tế, Biên phòng, Hải quan, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp…  trong công tác kiểm soát các chất ma túy và phòng, chống tội phạm về ma túy.


M.Hiền