Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ CATƯ chủ trì buổi toạ đàm.

Phát biểu đề dẫn buổi Toạ đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ CATƯ là một yêu cầu tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh công tác kiểm tra, giám sát là một nhóm giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi toạ đàm.

Với 30 báo cáo khoa học và nhiều ý kiến phát biểu tham luận tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ 5 nhóm vấn đề cốt lõi về đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ CATƯ. 

Với kiến thức lý luận và thực tiễn sâu sắc, khoa học, các ý kiến tham luận cũng đã gợi ý những giải pháp quan trọng nhằm góp phần cụ thể hóa khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nói chung và việc thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” nói riêng. 

Căn cứ kết quả trao đổi, toạ đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW trong thời gian tới cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát; xác định công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo hữu hiệu của Đảng. 

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Từ đó đổi mới về tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp cần đổi mới về nội dung, phương pháp kiểm tra; tránh kiểm tra theo lối mòn và tránh áp dụng cách thức kiểm tra rườm rà, kém hiệu quả. 

Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng cũng phải luôn chủ động để thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức mình, nhất là trong bối cảnh hiện nay Đảng uỷ CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an đang chỉ đạo sát sao việc thực hiện NQTƯ 4 khoá XII và thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Chú ý về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm tra giám sát và trách nhiệm giải trình. Phải xác định rõ hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát về mặt kinh tế, xã hội, trong công tác lãnh đạo, chỉ huy… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị, Thường trực UBKT Đảng uỷ CATƯ rà soát các nội dung, các vấn đề đã rõ, đã được kiểm chứng sau buổi toạ đàm trình cấp có thẩm quyền quyết định triển khai thực hiện... góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Trần Xuân