Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đảng viên, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị nắm vững các quy định, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, nâng cao tinh thần, ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh truyền đạt nội dung Luật CAND năm 2018.

Tại hội nghị, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã trực tiếp làm báo cáo viên, truyền đạt nội dung về Luật CAND năm 2018 đến các đại biểu. 


Đại tá Đặng Ngọc Bách quán triệt Quy định số 192 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị truyền đạt những nội dung cơ bản về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của tổ chức Đảng các cấp trong CAND; các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong việc triển khai Quy định số 192 của Bộ Chính trị.

L.C.