Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo đại diện các đơn vị, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên viên trong và ngoài lực lượng CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trung tướng, TS Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày tóm tắt báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Công an và phương hướng, nhiệm vụ công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đến năm 2020, tầm nhìn 2030; triển khai Chỉ thị số 10/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, nêu rõ: Những năm qua, Đảng ủy CATW và  lãnh đạo Bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND, nhất là đối với các công trình, đề tài trọng điểm.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã chú trọng quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ; tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn, giá trị lý luận, thực tiễn của công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong 5 năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã biên soạn gần 1.000 công trình, đề tài; nghiệm thu, xuất bản, phát hành trên 300 công trình, đề tài. Hoàn thành Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975; biên niên sự kiện và lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945 - 2015. Tổ chức vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”, qua đó đã sưu tầm, tiếp nhận hơn 50 nghìn kỷ vật, hiện vật lịch sử...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND  và Viện Lịch sử Công an đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng Công an các cấp phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống đối với việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bổ sung, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND. Tập trung hoàn thành nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương. Thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lịch sử, truyền thống của lực lượng CAND cho cán bộ, chiến sỹ. Nghiên cứu quy hoạch Bảo tàng CAND theo hướng hiện đại, mở rộng quy mô hợp lý, đổi mới nội dung, hình thức trưng bày.

Tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học lịch sử với các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, nhất là đối với các cơ quan nghiên cứu lịch sử của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân…để tranh thủ trí tuệ, sự đóng góp, sự đóng góp của các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu tri thức và công nghệ tiên tiến phục vụ công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống trong CAND...

Hiếu Quỳnh