Năm 2017, Văn phòng Bộ đã có những đổi mới và sáng tạo thúc đẩy phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với tất cả lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, rà soát lại toàn bộ các công việc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho Văn phòng Bộ đảm nhiệm.

Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ cho biết, trong cuộc họp này, tất cả công việc mà Văn phòng Bộ được giao phối hợp với các đơn vị thực hiện nảy sinh những khó khăn, vướng mắc đều được đề xuất các cấp lãnh đạo giải quyết ngay. Tất cả đã sẵn sàng cho một năm công tác mới 2018 với quyết tâm chính trị rất cao của toàn đơn vị là chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 của Văn phòng Bộ.

Điểm lại các mặt công tác nổi bật năm 2017 của Văn phòng Bộ cho thấy, với vai trò là Cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng Bộ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách chiến lược về an ninh, trật tự (ANTT).

Nổi bật là đã chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ tham mưu Thủ tướng Chính phủ mở hội nghị trực tuyến toàn quốc để chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và ban hành Chỉ thị số 28-CT/TTg, ngày 30-6-2017 về tăng cường công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; phối hợp tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Năm APEC 2017, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Văn phòng Bộ đã tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy. Chủ động làm tốt công tác thu nhận, xử lý, phân tích thông tin; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Với vai trò là đầu mối trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND với cấp ủy, chính quyền các cấp, với Quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành, đoàn thể, những năm qua, Văn phòng Bộ Công an đã tham mưu, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp với nhiều cơ quan, ban, ngành như: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Cơ quan tham mưu tác chiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan truyền thông, thông tấn lớn...

Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chủ trương, chương trình, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ đã tăng cường thực hiện tốt chức năng pháp ngôn, định hướng tuyên truyền theo đúng quy định của phát luật, của lực lượng CAND và bảo đảm hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tham mưu, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống mạng...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Văn phòng Bộ có nhiều chuyển biến rõ nét. Gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII); gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an và các cấp phát động; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND...

Anh Hiếu