Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo khai mạc tập huấn...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và doanh trại của Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo tại khai mạc lớp tập huấn.

Sau khi phân tích, đánh giá và chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Việc tổ chức tập huấn về công tác XDCB và doanh trại trong lực lượng CAND là hết sức cần thiết, xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác hiện nay của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra phương tiện chiến đấu tại phòng Cảnh sát PCCC số 4

Do đó, mỗi CBCS tham gia lớp tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu và nắm vững các nội dung cơ bản của đợt tập huấn nhất là những nội dung đổi mới trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý đất đai, quản lý doanh trại trong lực lượng CAND... để chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ở đơn vị mình, góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ và từng bước đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý chất lượng công trình, phục vụ ngày càng tốt hơn các mặt công tác, chiến đấu và XDLL CAND trong tình hình hiện nay.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã đến kiểm tra công tác thường trực chiến đấu của CBCS phòng Cảnh sát PCCC số 4 Cảnh sát PCCC Thanh Hoá.

Thái Thanh - Tô Hùng