Hà Tĩnh là địa phương trọng điểm về môi trường. Hiện toàn tỉnh có 5 khu Công nghiệp, 19 cụm công nghiệp. Vi phạm về môi trường trong lĩnh vực nổi lên có liên quan đến Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh như: Sự cố môi trường biển miền Trung; hoạt động mua bán chất thải công nghiệp không được cấp phép xử lý, việc công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh ký hợp đồng vận chuyển, xử lý bùn thải của công ty FHS không đúng quy định. 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, sau sự cố môi trường biển, vấn đề chấp hành pháp luật về môi trường tại dự án FHS thu hút sự quan tâm của dư luận. Các thế lực thù địch, phần tử xấu đã tìm mọi cách để kích động, lôi kéo một bộ phận người dân biểu tình gây mất ANTT.

Tại buổi làm việc Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát môi trường cấp cơ sở. Đồng chí Cục trưởng đề nghị Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh xác định đối tượng trọng điểm để đấu tranh; trong đó, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh một số vấn đề cần đấu tranh như khai thác cát, sỏi; vấn đề an toàn thực phẩm; giám sát, theo dõi hoạt động FHS; rừng, y tế, thiết bị y tế, rác thải bệnh viện… 

Để tạo điều kiện cho Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh hoàn thành niệm vụ, Cục Cảnh sát môi trường sẽ hỗ trợ một số phương tiện tác nghiệp phục vụ đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Xuân Lý – Anh Cường