Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị khẳng định, các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu khai mạc hội nghị

Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm bắt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, nắm chắc những vấn đề cốt lõi nhất, nhất là những điểm mới của Nghị quyết. Sau hội nghị, giao Văn phòng Đảng uỷ Cục dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ.

Đại tá Phạm Bá Hậu quán triệt nội dung Nghị quyết tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8: Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Quỳnh Vinh