Trong công tác tuyển sinh năm 2005, có một số nội dung cần điều chỉnh là sẽ bổ sung thi khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh) vào chuyên ngành An ninh, Cảnh sát; Tổng cục Xây dựng lực lượng sẽ quy định điểm sàn xét tuyển trung học cho từng trường và điều chỉnh việc xét tuyển cho địa phương còn chỉ tiêu; thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND chỉ yêu cầu đạt học lực trung bình trở lên.

Trong năm 2005, sẽ không tổ chức thi hoặc kiểm tra văn hoá và không quy định thời gian công tác đối với cán bộ trong biên chế đi học trung học. Từ năm 2006 trở đi sẽ không tổ chức đào tạo loại hình vừa học vừa làm đối với bậc trung học. Với đối tượng được cộng điểm ưu tiên con cán bộ, chiến sĩ Công an khi xét trung học, ngoài các đối tượng đã thực hiện như năm 2004 có quy định bổ sung cho các trường hợp có bố hoặc mẹ đã nghỉ mất sức, chết, chuyển ngành… nhưng có thời gian công tác trong lực lượng Công an ít nhất từ 15 năm trở lên

T.P.