Có được kết quả đó, Phòng QLXNC đã phối hợp với các sở, ban, ngành, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch công tác quản lý xuất nhập cảnh. Trong đó tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh.

CBCS Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tiếp nhận, làm thủ tục cấp hộ chiếu cho nhân dân

Riêng Phòng QLXNC đã tổ chức quán triệt và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc 3 nội dung cơ bản của Kế hoạch “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, đồng thời, chủ động rà soát, xoá bỏ nhiều khâu trung gian, nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp trong khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ xuất cảnh; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ tiếp dân; thực hiện cơ chế “một cửa” trên lĩnh vực cấp, đổi hộ chiếu; tăng cường CBCS làm thêm giờ, bố trí thêm bàn làm việc và cán bộ tiếp dân, đồng thời phân công trách nhiệm đến từng đồng chí trong việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hồ sơ một cách nhanh gọn, không để người dân chờ đợi lâu. Chính vì vậy đa số người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu đều được tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Mặt khác, trong 6 tháng đầu năm 2017, Phòng QLX-NC đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp trả hơn 8.000 hộ chiếu đến nơi cư trú cho công dân, vừa đảm bảo đúng quy trình thủ tục, vừa giảm chi phí đi lại cho công dân. Những việc làm trên của Phòng QLX-NC đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Đình Hợp