Thời gian: Từ 08h00' ngày 17-9-2016. Địa điểm: Hội trường Học viện An ninh nhân dân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - Trưởng Ban Liên lạc, ĐT 0912881111.

Thông báo này thay giấy mời.

PV