Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được đội ngũ giáo viên là người dân tộc M'Nông truyền đạt một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về cách đọc, viết, nghe và nói tiếng M'Nông, nhất là việc trao đổi, gặp gỡ giữa cán bộ với bà con dân tộc thiểu số trong giao tiếp hằng ngày để phục vụ cho công tác nghiệp vụ an ninh và công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ ANCT- TTATXH tại địa phương
Quỳnh - Thanh