Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục những kiến thức, kỹ năng cần thiết về biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Học viện thời gian tới.

Nội dung chương trình bồi dưỡng bao gồm các chuyên đề thiết thực gắn với thực tiễn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của Học viên hiện nay. Đợt bồi dưỡng diễn ra từ ngày 15-10 đến hết ngày 25-10.
Lãnh đạo Học viện Chính trị CAND với các cán bộ tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

PV