Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu trao Quyết định về Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu CAND cho đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Cục trưởng Cục Cơ yếu.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cơ yếu CAND đã vượt qua khó khăn, gian khổ; tự lực, tự cường; đoàn kết, mưu trí, sáng tạo để luôn hoàn thành tốt công tác bảo mật thông tin, phục vụ kịp thời việc lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Công an các cấp.

Với tinh thần cảnh giác, lòng trung thành tuyệt đối, Cơ yếu CAND đã góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của kẻ thù, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT.

Ghi nhận những chiến công, thành tích của lực lượng, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều huân, huy chương các loại; hai đơn vị nghiệp vụ của Cục Cơ yếu được phong tặng danh hiệu cao quí Anh hùng LLVTND.

Sau khi trao Quyết định lấy ngày 24/9/1945 là Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu CAND cho đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Phát huy truyền thống hơn 60 năm qua, lực lượng Cơ yếu CAND tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với ngành Cơ yếu: "… Mật mã là một công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang,… các cô, các chú làm mật mã phải bí mật, đoàn kết và quân sự hóa…".

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng Cơ yếu CAND cần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cần chú ý đổi mới, tiếp thu và ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo mật thông tin vừa đảm bảo nhanh chóng, chính xác, vừa an toàn, bí mật phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, chỉ huy trong phòng ngừa và đầu tranh chống các thế lực thù địch và bọn tội phạm, tích cực góp phần giữ vững ANQG và TTATXH của đất nước, luôn luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND…

Minh Phương