Dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và chương trình công tác đề ra, trong tháng 2-2017, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật là: Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn, nhất là các lễ hội đầu năm; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành.

Làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông; an ninh tại các địa bàn chiến lược; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chức năng triển khai có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thù địch phá hoại tư tưởng.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban.

Trong công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm. 

Do triển khai quyết liệt các giải pháp công tác, nên tình hình trật tự xã hội được bảo đảm, phạm pháp hình sự được kiềm chế, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 được bảo đảm tốt hơn năm trước…

Lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã triển khai các phương án hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực diễn ra các lễ hội. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp giao ban.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị giao ban đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo; các cơ quan thông tấn, báo chí trong Công an nhân dân đưa nhiều tin, bài tuyên truyền, cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt tham gia bảo vệ Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2017. 

Đã có 12 tập thể thuộc Công an một số đơn vị, địa phương lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2017; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện APEC 2017.

Tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình thế giới, khu vực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia. Đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự… Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các kế hoạch, các biện pháp, giải pháp tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ báo cáo kết quả công tác Công an tháng 1-2017.

Đồng chí Bộ trưởng lưu ý việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII); Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ chỉ huy trong Công an các cấp…

Các cơ quan thông tấn, báo chí trong CAND tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền góp phần định hướng dư luận và đấu tranh, phê phán, các hiện tượng sai trái, các luận điệu xuyên tạc chống phá các thế lực thù địch, phản động. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ trực ban, trực chiến, chế độ báo cáo, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời...

Anh Hiếu