Phát biểu tại Lễ ra quân, đại diện Văn phòng Bộ Công an, Thượng tá Lê Thuần Dũng, Trưởng phòng Bưu chính nêu rõ, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 135/KH-V01-P10 ngày 28/7/2020 thực hiện Công điện số 866 ĐK/HT của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Văn phòng đóng quân tại thành phố Đà Nẵng trực 100% quân số trong suốt 2 tuần qua; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao.

Cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ Công an quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình đó, Văn phòng Bộ Công an đã thành lập Đoàn công tác đặc biệt và phản ứng nhanh chi viện cho Đà Nẵng với tiêu chí hỗ trợ tối đa lực lượng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, đảm bảo thông suốt thông tin, mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với công tác phòng, chống dịch, triển khai các nhiệm vụ công tác công an, giữ chắc, kịp thời và tuyệt đối an toàn các thông tin, mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đến các đơn vị cơ sở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân.

Thượng tá Lê Thuần Dũng nhấn mạnh, những đồng chí tham gia Đoàn công tác đều là các đồng chí có năng lực, giàu nhiệt huyết, đã phát huy tinh thần xung phong của lực lượng trực tiếp chiến đấu, không quản ngại gian khó, xa gia đình, không ngại vào tâm dịch. 

Tin tưởng các đồng chí trong Đoàn công tác sẽ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Văn phòng giao phó.

Minh Lâm