Tại buổi lễ, lãnh đạo hai cơ quan đã cùng nhau trao đổi tình hình chung trong thời gian qua về công tác bảo vệ nội bộ - an ninh kinh tế và đưa ra những quy định phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh trong thời gian tới.

Hai bên đã thống nhất quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống các thế lực thù địch, những phần tử xấu có hành vi phá hoại nội bộ. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

Công an tỉnh có trách nhiệm, điều tra xác minh những thông tin có liên quan đến an ninh chính trị nội bộ và có trách nhiệm huấn luyện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của Sở Y tế giải quyết kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra...

Minh Quỳnh