Năm 2018, Công an tỉnh Tuyên Quang được Bộ Công an xếp thứ 2 trong 63 tỉnh, thành phố cả nước về cải cách thủ tục hành chính, tăng 7 bậc so với năm 2017.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phù hợp tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Công an nói chung và Công an tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộihướng dẫn người dân kê khai hộ khẩu.

Bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao, có năng lực công tác chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, giải quyét các thủ tục hành chính. Công bố công khai các số điện thoại cần liên hệ khi có yêu cầu, các quy định của Nhà nước về thủ tục, thời gian, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính để công dân biết, thực hiện và giám sát; tổ chức làm việc ngày thứ bảy để giải quyết kịp thời công việc dân yêu cầu. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu 3 giảm (thời gian, thủ tục,chi phí) theo hướng cải tiến quy trình, công khai, minh bạch.

Kiên quyết thay đổi từ tư duy quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hoạt động công vụ của tập thể, cá nhân. Nhờ triển khai tích cực các giải pháp cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, thời gian cấp hộ chiếu được rút ngắn còn 8 ngày. Hình thức tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu cũng được cải tiến. Đã tiếp nhận, giải quyết 5.790 hồ sơ xin cấp hộ chiếu và giao trả hộ chiếu cho công dân đảm bảo nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức phân cấp cho Công an cấp huyện, thành phố thực hiện đăng ký quản lý môtô theo quy định của Bộ Công an, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc bấm chọn biển số phương tiện, phòng ngừa hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của người làm công tác này. Thời gian cấp giấy đăng ký phương tiện được rút ngắn, nhận hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày, thủ tục nhanh gọn, thái độ niềm nở.

Năm 2018, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận đăng ký mới 14.219 xe môtô và 1.345 xe ôtô, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng ký phương tiện, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Ngày thứ bảy và chủ nhật, Phòng Cảnh sát giao thông có người trực để trả đăng ký phương tiện cho công dân. Qua hòm thư góp ý có 112/112 phiếu rất hài lòng và hài lòng về thực hiện quy trình, thủ tục, kết quả giải quyết công việc đối với nhân dân...

Các phòng nghiệp vụ có liên quan, Công an các huyện, thành phố thống nhất cải tiến rút ngắn thời gian cấp giấy chứng minh nhân dân không quá 5 ngày. Riêng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh rút ngắn thời gian trả giấy Chứng minh nhân dân nhanh nhanh gọn, trường hợp đặc biệt trả ngay trong 1 ngày. Rút ngắn thời gian giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự từ 10 ngày xuống còn 1 ngày; rút ngắn thời gian cấp giấy phép khắc dấu từ 7 ngày xuống còn 1 ngày. Hằng tuần đều cử cán bộ xuống cơ sở tiếp nhận hồ sơ cấp giấy Chứng minh nhân dân cho cán bộ và nhân dân ngay tại cơ sở.

Triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh giảm 50% thời gian thẩm duyệt PCCC; rút ngắn thời gian cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ từ 3 ngày xuống cấp ngay trong ngày. Trong năm 2018 đã cấp 112 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ, thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu 57 công trình, cấp 2.064 chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng cơ sở.

Với những kết quả đã đạt được, Công an Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Thái