Buổi Báo cáo thời sự có sự tham dự của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Cục, Viện, Học viện, trường Công an nhân dân, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương; các báo cáo viên đang sinh hoạt tại Ban tuyên giáo Trung ương và các báo cáo viên cấp Bộ; các đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương trực thuộc các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Cục, Viện, Học viện, trường Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an nhân đân. Buổi Báo cáo thời sự được truyền hình trực tuyến tại hai đầu cầu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung tại buổi Báo cáo thời sự.
Đại biểu tham dự buổi Báo cáo.

Trong thời gian một buổi sáng, các đại biểu được nghe đồng chí báo cáo viên Vũ Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao truyền đạt những nội dung, thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ B.Obama; từ đó đánh giá tác động và đưa ra một số dự báo cơ bản trong thời gian tới. Sau đó, các đại biểu tiếp tục được nghe đồng chí báo cáo viên Đại tá Tô Quang Hanh, Phó Trưởng phòng báo cáo viên, Cục Tuyên Huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây.  

Buổi nói chuyện giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên của các đơn vị nắm được tổng quát, có trọng tâm, trọng điểm về tình hình chính trị thế giới; các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đối ngoại, ngoại giao; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Vũ Linh