CBCS Công an TP Cẩm Phả đã nghe 15 ý kiến đóng góp của các đại biểu về một số vấn đề đảm bảo ANTT, các vấn đề dư luận xã hội và người dân địa phương quan tâm như: tình hình ANTT, TTATGT, trật tự công cộng, công tác cấp thẻ căn cước công dân, tội phạm và tệ nạn ma túy…

Bên cạnh đó các đại biểu cũng thảo luận, góp ý về tác phong, lề lối làm việc của lực lượng Công an, những hạn chế trong công tác nghiệp vụ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ khi giải quyết công việc cho các tổ chức và nhân dân...

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Bình góp ý về công tác đảm bảo ANTT

Lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả đã tiếp thu để chỉ đạo CBCS lực lượng Công an thành phố thời gian tới chấn chỉnh để đáp ứng tốt các yêu cầu chính đáng của các tổ chức và nhân dân. Nhất là tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Củng cố xây dựng lực lượng và không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ Công an phường, xã, cảnh sát khu vực…để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả tiếp thu ý kiến của các đại biểu

Đại tá Trần Văn Long, Trưởng Công an TP Cẩm Phả nhấn mạnh, Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Quảng Ninh đẹp hơn trong lòng nhân dân. Cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới ngày càng đạt kết quả như người dân và các tổ chức trên địa bàn kỳ vọng.

Tuấn Hương