Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Thái Bình và Bộ Công an.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên chỉ đạo định hướng công tác trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Trung tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua 10 năm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được nâng lên một bước. Nhiều nơi cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an ninh trật tự và đưa thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP đã đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. Các cấp uỷ, chính quyền thường xuyên quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết các chế độ chính sách có liên quan, trang bị các công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác và đảm bảo các điều kiện làm việc để lực lượng Bảo vệ dân phố hoạt động.

Cá cá nhân, tập thế xuất sắc nhận Giấy khen của Công an tỉnh Thái Bình

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Xuyên đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong từng thời kỳ, lồng ghép với các cuộc vận động chính trị, các phong trào thi đua, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo.

Ngành Công an tiếp tục tham mưu, củng cố kiện toàn lực lượng Bảo vệ dân phố, tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; chủ động tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tạo điều kiện và chỗ dựa vững chắc để quần chúng nhân dân tích cự tham gia đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm.

Vũ Linh