Ngày 28-9 tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức tập huấn công tác chính sách, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong CAND năm 2017. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng hơn 600 cán bộ chuyên trách trong lực lượng CAND các đơn vị, địa phương.

Cùng với việc nhìn nhận, đánh giá những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác chính sách, BHXH, BHYT năm 2017, hội nghị đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, có việc quản lý, thu chi BHYT, BHXH chưa thống nhất về một mối; công tác lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT còn chậm.

Nhiều đơn vị chưa thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định, ảnh hưởng đến công tác lập dự toán, kế hoạch thu chi và thanh quyết toán tài chính BHYT; việc tổ chức công tác chính sách ở các đơn vị, địa phương có lúc còn chưa kịp thời; một số văn bản về chế độ, chính sách được ban hành chậm...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chính sách, BHYT, BHXH, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các Cơ quan và đội ngũ CBCS chuyên trách trong lực lượng CAND phải khắc phục những hạn chế, tồn tại, vận dụng đầy đủ, chính xác các quy định, làm tốt hơn nữa công tác chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho CBCS trong toàn lực lượng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng biểu dương những nỗ lực của các đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, BHXH, BHYT trong CAND, qua đó giúp CBCS yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Theo Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách CAND, những hạn chế trên có nguyên nhân do một số bất cập trong việc quản lý, tổ chức thực hiện. 

Một số cơ quan y tế tuyến cơ sở, cơ sở y tế ngoài công lập chưa hiểu hết chế độ, chính sách BHYT đối với CBCS trong lực lượng Công an khi đến điều trị. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở một số địa phương phải kiêm nhiệm, kinh nghiệm còn hạn chế nên việc nắm bắt và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách (đặc biệt là các chế độ, chính sách mới) chưa kịp thời, chưa đúng quy định...

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi và nêu nhiều kiến nghị để tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng của CBCS trong lực lượng Công an. 

Hội nghị cũng đề xuất kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan BHXH CAND, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; 

Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách ở đơn vị cơ sở; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với CBCS công tác ở các lĩnh vực đặc thù, các địa bàn khó khăn, phức tạp...
Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác chính sách, BHYT, BHXH

Hội nghị cũng phổ biến một số vấn đề mới về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp triển khai trong năm 2017; triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp trong tổ chức thực hiện BHYT đối với CBCS; một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện chính sách BHYT, BHXH và chính sách người có công trong CAND…

Thân Lai