Công an của hai xã này được sắp xếp theo mô hình gồm một Trưởng Công an xã, một phó Trưởng Công an xã và một Công an viên là Công an chính quy. Các chức danh còn lại là lực lượng không chuyên trách. 

Tại lễ công bố quyết định, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã cần nỗ lực làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động các ngành đoàn thể và quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội có hiệu quả...

 Công an huyện Đam Rông công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức anh Công an xã

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã cần tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu; tăng cường tuần tra, kiểm soát vô hiệu hóa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật… góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Theo Thượng tá Lê Văn Trúc, Trưởng Công an huyện Đam Rông, đây là hai xã đầu tiên của huyện Công an chính quy được điều động về đảm nhiệm chức danh Công an xã. Sau hai xã này, từ nay đến 2021, Công an huyện Đam Rông tiếp tục rà soát, lựa chọn số cán bộ chiến sĩ có đủ tiêu chuẩn để điều động về các xã đảm bảo đúng mô hình của Bộ Công an. 

Đam Rông là huyện vùng sâu, vùng xã của tỉnh Lâm Đồng, thuộc 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số chiềm gần 75% dân số toàn huyện. 

Khắc Lịch