Theo đó, 2 đơn vị thường xuyên rà soát phát hiện những thiếu sót trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC trong hoạt động xây dựng, chủ động tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đồng thời, tham mưu đề xuất giúp UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện và trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống PCCC trên địa bàn.

Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ và Sở Xây dựng ký kết quy chế phối hợp.

Cảnh sát PCCC và Sở Xây dựng, thực hiện các yêu cầu về thẩm duyệt PCCC, tham gia ý kiến trong lập quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, cấp giấy phép xây dựng và quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy tại các đô thị, khu Chế xuất và Công nghiệp. Tiến hành kiểm tra nghiệm thu, thử nghiệm trước khi đưa công trình vào sử dụng. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến pháp luật về công tác đảm bảo an toàn PCCC trong xây dựng, tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về công tác PCCC.

Văn Vĩnh