​Hiện đường dây 220KV đi ngang qua địa bàn tỉnh Hậu Giang có 4 tuyến, bao gồm 110 trụ, với tổng chiều dài đường dây trên 40km.

Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự hệ thống lưới điện cao áp. 

Do đó, nội dung được hai đơn vị ký kết tập trung vào công tác phối hợp đảm bảo an ninh, bảo vệ tài sản và phòng chống cháy nổ hệ thống lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, không để các tội phạm lợi dụng hoạt động phá hoại hệ thống lưới điện cao áp. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an toàn lưới điện cao áp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần và ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm an toàn hệ thống lưới điện cao áp và công trình điện trên địa bàn, nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, xây dựng và phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh nhà.

Lê Bình